Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

ma-rzen
20:52
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viamyzone myzone
ma-rzen
20:52
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viamayamar mayamar
ma-rzen
20:50
ma-rzen
20:48
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaillusio illusio
ma-rzen
20:47
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viaanancinnamons anancinnamons
ma-rzen
20:45
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viablurred-dreams blurred-dreams
ma-rzen
20:44
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen viamayamar mayamar
ma-rzen
20:44
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamayamar mayamar
ma-rzen
20:44
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viamayamar mayamar
ma-rzen
20:43
1175 fb61
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viamayamar mayamar

July 08 2015

ma-rzen
16:12
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham ‘Wierna do śmierci’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viapollywood pollywood
ma-rzen
16:11
ma-rzen
16:02
2186 0f90 500
Reposted fromlavelinier lavelinier viasoftly softly
ma-rzen
15:58
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viapollywood pollywood
ma-rzen
15:57
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viaunusual unusual
ma-rzen
15:57
7255 3201
the butterfly effect
Reposted fromhtheory htheory viailovemovies ilovemovies
ma-rzen
15:56
Zazwyczaj jest tak, że im większy masz talent, tym większe ogarniają Cię wątpliwości. I na odwrót.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viatwarze twarze
ma-rzen
15:56

Jeżeli upadłeś siedem razy, podnieś się osiem razy

— powiedzenie chińskie
Reposted frominpassing inpassing viajullo jullo
ma-rzen
15:55
3565 5695 500
Reposted fromroyals royals viakoloryzacja koloryzacja
ma-rzen
15:46
0546 4bac 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl