Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

ma-rzen
15:46
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viaterriblelove terriblelove
ma-rzen
15:42
0021 4e7c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaterriblelove terriblelove
ma-rzen
15:03
8704 fed8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
ma-rzen
13:45
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viamyzone myzone
ma-rzen
13:45
  • Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.
— John Dewey
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamyzone myzone

July 07 2015

ma-rzen
17:10
Reposted frommayamar mayamar
ma-rzen
17:09
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy, często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami,zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromnyaako nyaako viamayamar mayamar
ma-rzen
16:49
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson
Reposted frommefir mefir viamayamar mayamar
ma-rzen
16:46

July 06 2015

ma-rzen
04:57
Reposted frommayamar mayamar

July 05 2015

ma-rzen
15:06
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viamayamar mayamar
ma-rzen
09:52

July 04 2015

ma-rzen
19:07
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamayamar mayamar
ma-rzen
15:49
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
ma-rzen
15:48
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
ma-rzen
14:16
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viamayamar mayamar
ma-rzen
14:12
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamayamar mayamar
ma-rzen
12:22
1649 bb59
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

July 03 2015

ma-rzen
15:34
9063 a679
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
ma-rzen
15:33
3390 421d 500
Reposted fromikhakima ikhakima viasavor savor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl