Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

ma-rzen
21:08
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viamayamar mayamar
ma-rzen
21:05

Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna

— Biały Oleander
Reposted fromdelightedd delightedd viamayamar mayamar
ma-rzen
21:03
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viamayamar mayamar
ma-rzen
21:02
5525 9750
Chcę...
Reposted fromnivea nivea viablurred-dreams blurred-dreams
ma-rzen
20:54
9238 59ee 500
Reposted fromnomq nomq viamiksotrofizm miksotrofizm
ma-rzen
20:53
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
ma-rzen
20:52
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viamyzone myzone
ma-rzen
20:52
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viamayamar mayamar
ma-rzen
20:50
ma-rzen
20:48
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaillusio illusio
ma-rzen
20:47
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viaanancinnamons anancinnamons
ma-rzen
20:45
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viablurred-dreams blurred-dreams
ma-rzen
20:44
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen viamayamar mayamar
ma-rzen
20:44
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamayamar mayamar
ma-rzen
20:44
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viamayamar mayamar
ma-rzen
20:43
1175 fb61
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viamayamar mayamar

July 08 2015

ma-rzen
16:12
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham ‘Wierna do śmierci’
ma-rzen
16:11
ma-rzen
16:02
2186 0f90 500
Reposted fromlavelinier lavelinier viasoftly softly
ma-rzen
15:58
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viapollywood pollywood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl